จานสี่คอลัมน์แปดตัวอักษร: หลิงกวนอยู่ในสี่คอลัมน์ มังกรฟ้า อย่างไร

 ดูดวงแบ่งออกเป็นสี่เสาหลักปี เดือน วัน และชั่วโมง จึงเรียกอีกอย่างว่าสี่เสา  ในแผ่นป้ายสี่เสาแปดตัว เราจะเห็นลักษณะของหลิงกวน แล้วหลิงกวนอยู่ในสี่เสาหมายความว่าอย่างไร  มังกรฟ้า จักกัน!

 จานสี่คอลัมน์แปดตัวอักษร: หลิงกวนอยู่ในสี่คอลัมน์หมายความว่าอย่างไร

 หลิงกวนยังบอกอีกว่ามันคือหลิงกวน มงกุฏคือหมวก นอกจากนี้ยังเป็นเวลาที่บุคคลเริ่มมีชื่อเสียงหลังจากผ่านลูกในครรภ์ การเลี้ยงดู การมีอายุยืน การอาบน้ำและการสวมมงกุฏ  คำประกาศ ได้แก่ ประชาชน รัฐบาล ความเจ็บป่วย ภัยพิบัติ การมีอยู่ของมนุษย์ไม่ห่างไกลความตาย การประจบสอพลอ การเป็นข้าราชการ เป็นข้าราชการ การประจบสอพลอ มีอาชีพราชการ มีฐานะ ข้าราชการ การพึ่งพาตนเอง และความพยายามในตนเอง ความหมายของการ เติบโต กำลังจะสำเร็จ รัฐเป็นเจ้าของ และภยันตราย เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางราชการ

 หลิงกวนหมายความว่าอย่างไร

 หลิงกวนเป็นตัวแทนของการแสดงความสามารถและเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของความพยายาม  Linguan หรือที่รู้จักในชื่อ Jianlu Yu Ren เติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแกร่ง เริ่มธุรกิจเพื่อหาเลี้ยงชีพ หาทางออกจากงาน และสามารถเป็นข้าราชการได้  ผู้ที่ถูกลิขิตให้เป็นข้าราชการเป็นคนซื่อสัตย์ ฉลาด และเที่ยงตรง  ลักษณะของข้าราชการชั่วคราวจะคล้ายกับข้าราชการประจำและเหมาะสมกับชนชั้นเงินเดือน  ไม่ว่าจะทุกข์ก่อนวัยกลางคน และมีความสุขหลังวัยกลางคน หรือกลับกัน  บริหารราชการด้วยอารมณ์แจ่มใส มั่งคั่ง มั่งคั่ง มั่งคั่ง มั่งมี อำนาจ และความสุขของ มังกรฟ้า

 โชคชะตาเป็นตัวเลขที่แน่นอนซึ่งหมายถึงวัตถุเฉพาะ เป็นตัวแปร หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของเวลาและพื้นที่  การเลือกโชคลาภที่แตกต่างกันจะนำไปสู่ชะตากรรมที่แตกต่างกันในชีวิต  คุณต้องการที่จะรู้ว่าเมื่อใดคุณจะสามารถตรงไปที่แกรนด์คาแนล?  จากนั้นมาดู [การคำนวณแบบพรีเมียม] ต่อไปนี้ ฉันขอให้คุณมีชีวิตที่ปลอดภัยและประสบความสำเร็จ!…

แปดตัวอักษรสิบวันแห้งสิบ มังกรฟ้าละเอียดของการอาบน้ำ

การอนุมานอายุขัยสิบสองของสิบวันของอักขระแปดตัวนั้นแตกต่างกันดังนั้นกิ่งใดในโลกจึงอาบน้ำแห้งสิบวัน การอาบน้ำ คือการอาบน้ำหลังจากที่ทารกเกิด หมายความว่า ทุกสิ่งเกิดและแบกรับการอาบน้ำตามธรรมชาติ ความรู้เชิงอาชีพเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวละครทั้งแปดมีให้ คุณ มังกรฟ้า

 คำอธิบายโดยละเอียดของการคำนวณอายุขัยสิบสองวันแห้งสิบวันของการอาบน้ำ:

 การอาบน้ำคือการอาบน้ำหลังจากที่ทารกเกิด ซึ่งหมายความว่าทุกสิ่งเกิดและแบกรับการอาบน้ำตามธรรมชาติ  แต่เนื่องจากการอาบน้ำเป็นสถานที่เสื่อมโทรม การอาบน้ำจึงถูกเรียกว่า โชคดอกพีช ส่วนใหญ่ใช้สำหรับดื่มและดื่มและง่ายต่อการประสบจากการจมน้ำและภัยพิบัติอื่นๆ

 บทกวีกล่าวว่า: การอาบน้ำในดอกพีชเป็นเทพเจ้าที่ดุร้าย และไวน์เป็นหายนะ  ผู้กระทำผิดต่างเกียจคร้านในการอาบน้ำ ทำงาน สับสนและไม่มั่นคง  พ่อแม่ของ Nianzhu มีปัญหาในการแต่งงาน และ Yuezhu และภรรยาของเขาหย่าร้างกันได้ง่าย  เขามีสายสัมพันธ์ที่อ่อนแอกับพ่อของเขาและควรระวังเรื่องพายุกาม  การนั่งในอ่างน้ำในแต่ละวันเป็นความโลภในการดื่มไวน์ และบางครั้งการนั่งในอ่างก็ทนไม่ไหว

 การอาบน้ำเป็นดาวแห่งความเสียใจ  คนที่อยากนั่งแช่น้ำ ทำทุกอย่างด้วยความรู้สึก ทำเสร็จแล้ว เสียใจไม่ควรมาก ชอบของใหม่ไม่ชอบของเก่า โดนอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ง่าย ชอบเปลี่ยนอาชีพหรือ อยู่อาศัยบ่อยๆ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาเปลี่ยนง่าย มักไม่ค่อยเข้ากับพ่อและโตมาทั้งชีวิต ในกระบวนการนี้จะมีความเป็นอิสระ ออกจากบ้าน เร่ร่อน และมีส่วนร่วม อาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลง ความสามารถมากมาย แต่ไม่สามารถพัฒนาในสายอาชีพได้

 เจียมูอาบน้ำในตัวเด็ก  ในฤดูหนาว น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งจะไม่เติบโตเป็นไม้ ดังนั้นคนที่นั่งในอ่างจึงพึ่งพาตนเองได้และต้องทำงานหนักจึงจะประสบความสำเร็จ  ชีวิตผู้หญิงต้องทนทุกข์ทรมานจากความทุกข์ทางอารมณ์นั่นคือเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ที่เสียชีวิต

 Otsuki อาบน้ำใน Si  มันทั้งขาดแคลนและมั่งคั่ง Yimu นั่งอยู่ในอ่าง ชอบเงิน ชอบใช้เงิน ไม่ชอบพูดไร้สาระ และทำงานอย่างแข็งขัน แต่เขาสุขภาพไม่ดี อ่อนแอและป่วย

 Binghuo อาบน้ำในเหมา  พระเจ้ามีพรสวรรค์และได้รับอิทธิพลจากมารดาของพระองค์อย่างลึกซึ้ง

 Ding Huo อาบน้ำใน Shen  เขาเป็นคนซื่อตรง ฉลาดหลักแหลม และเก่งเรื่องการจัดการการเงิน ไม่มีอาชญากร พันธนาการ และเร่งรีบท่ามกลางสี่เสาหลัก และภรรยาที่ดีก็ช่วยชีวิตผู้ชายได้มากมาย

 Wutu อาบน้ำในเหมา  ครอบครัวอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากสมาชิกในครอบครัวโดยตรง  ในบรรดาสี่เสาหลักของชีวิตผู้หญิง ผู้ที่ไม่มีการลงโทษ มีความอ่อนโยน ดูแลครอบครัว และสามารถมีสามีที่ดีได้

 Geng Jin อาบน้ำในตอนบ่าย  มีพรสวรรค์ที่เหนือกว่าคนอื่น และพรสวรรค์ที่แท้จริงเรียนรู้ผ่านการทำงานหนัก  ถ้าไม่มีน้ำในเสาทั้งสี่ทั้งชายและหญิงจะเกิดความเครียดทางอารมณ์

 Jitu อาบน้ำใน Shen  Shen เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ ฉลาด ปราดเปรียว มั่นใจในตัวเองและเสแสร้ง  ถ้าเสาทั้งสี่ไม่เห็นน้ำก็ไม่เหมาะ  ทั้งชายและหญิงจะมีแรงกดดันทางอารมณ์

 ซินจินอาบน้ำในไห่  Hai เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บของ Xin Jin ไม่ว่าเขาจะเป็นชายหรือหญิง ตราบใดที่เขาเห็น Yin สนับสนุนเขาก็เป็นโชคชะตาที่ดี

 Renshui อาบน้ำในตัวคุณ  ทั้งชายและหญิงมีความสามารถด้านวรรณกรรมและศิลปะ

 Guishui อาบน้ำใน มังกรฟ้า เขามีบุคลิกที่อ่อนโยน แม้ว่า Yin จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บของ Guishui แต่ Mizuki นั้นอ่อนโยนและง่ายต่อการได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม…

ลำดับที่สี่ ศิลปินที่ Tianfu เดินทางก้าวหน้า มังกรฟ้า วนไปฝึก

การทำงานเป็นมงคล Tianfu เป็นต้นหญ้าสำหรับพสกนิกร รวมทั้งชี้แนะให้เดินทางไกล สร้าง ย้ายถิ่น สมรส ฝัง รวมทั้งให้ความบันเทิงแก่แขก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอื้อต่อข้าราชการสอบเข้าการพัฒนางานวัฒนธรรมรวมทั้งการเรียนรู้

05. Tianqixing: เดิมชื่อ มังกรฟ้า สอดคล้องกับบ้านห้าข้างหลังกึ่งกลาง

Tianqi เดินทางไปไกลรวมทั้งกว้างเพื่อรับกำไร และก็นักธุรกิจรวมทั้งพ่อค้าทุกคนก็พึงพอใจ การลงทุนในเจ้าขุนมูลนายมีคุณประโยชน์และก็การผลิตแล้วก็ฝังอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ Tianqi เป็นผู้แทนของวังกึ่งกลางรวมทั้งเป็นสถานที่ที่เครื่องรางของขลังของจอมพล Dunjia ตั้งอยู่ สำหรับเพื่อการดำเนินงานให้กับหมอปราบผี เสนอแนะให้เดินทางไกล ทำธุรกิจ ฝังศพ สร้างและก็มองว่าอะไรแพงแพง ดาวนกอยู่ในวัง เหมาะกับเป๊ปซี่ แล้วก็ดีสำหรับทุกฤดู.

06. Tianying Star: เดิมชื่อ Youbi Star สอดคล้องกับ Jiugong Li Gua ใต้

ศิลปินที่เทียนอิง อยู่ในวังพลัดพรากจากถิ่น ดุร้าย ไม่พอใจ ร้ายแรงง่าย แม้ว่าจะเปรียบฟ้าในยามแดดส่องแม้กระนั้นก็เกี่ยวเนื่องกับความฉิบหายของเลือดแล้วก็แสงสว่าง สมรสกับเพศชายดุๆไม่เหมาะสมกับการโยกย้ายถิ่นฐานระยะไกลมาพบ เทียนอิงเป็นภัยจากไฟไหม้รวมทั้งควรจะคิดแผนแล้วก็ให้คำปรึกษา

07. Tian Ruixing: เดิมชื่อ Giant Star สอดคล้องกับ Kun Hexagram ของ Second Palace ทางด้านตะวันตกเฉใต้

Tian Rui สอนว่ามิตรภาพสมควร แล้วก็ค่าของการเดินทางเป็นโชคร้ายที่สุด ขอเสนอแนะให้ถอยหนีเมื่อเดินทางและก็สร้างหลุมศพที่ปลอดภัยไม่บางทีอาจคาดคะเนได้ ขโมยรวมทั้งโจรเป่าลมหายใจด้วยความตื่นตระหนก แล้วก็แม้กระทั้งข้าราชการก็ยังถูกติเตียนในเรื่องที่เป็นทางการ หากว่าประตูแปลกจะมาจากตำแหน่งนี้ ของมงคลทั้งปวงก็เป็นเพียงแต่จินตนาการ Tian Rui เป็นคุณครูแล้วก็เพื่อนฝูง ฉะนั้นก็เลยสมควรที่จะผูกไมตรีกับ Dao ปรมาจารย์ที่วิชาชีพ และก็กองทัพที่ถือมั่น และไม่สมควรที่จะต่อสู้กับทหาร ไม่เหมาะสมในการสมรส การโยกย้ายถิ่นฐาน การฟ้องร้อง รวมทั้งการก่อสร้าง Tian Rui เป็นดาวเสาร์ ขอให้โชคดีในช่วงฤดูใบไม้ตกแล้วก็หน้าหนาว โชคร้ายในช่วงฤดูใบไม้ผลิและก็หน้าร้อน

08. Tianzhu Star: เดิมชื่อ Pojunxing สอดคล้องกับวังเจ็ดวังตะวันตก Dui Gua

ทรงประเทศทิเบตของ Tianzhu ได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างระแวดระวังและไม่ต้องเดินทางแล้วก็ปฏิบัติการอะไรก็ตามพ่อค้าไม่เก่งทุกๆสิ่งทุกๆอย่างรวมทั้งความประพฤติจะมีอันตรายในทันทีทันใด Tianzhu เป็นวิญญาณของการฆ่าตัวตายของ Jinqiu รวมทั้งเขาถูกใจที่จะฆ่าแล้วก็สู้รบซึ่งเกี่ยวกับความตื่นตระหนก ความแปลกประหลาด การล้มล้าง แล้วก็การล้มล้าง ในฐานะที่เป็นฤาษี ขอเสนอแนะให้อยู่ในที่หลบซ่อน ไม่ใช่เดินทางแล้วก็ร่วมมือ และก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดวงไม่ดี เหมาะกับฝึกหัดทหารแล้วก็ทหารคุ้มกัน ไม่ชี้แนะให้ออกไปรบรวมทั้งทำธุรกิจ บังคับยานพาหนะจะเสียหาย ทหารจะแพ้ รวมทั้งทหารจะสูญเสียเงิน

09. Tianxinxing: เดิมชื่อ Wuquxing สอดคล้องกับหกวัง มังกรฟ้า ทางด้านตะวันตกเฉเหนือ

Tianxin สืบเสาะหาความเป็นอมตะกับยา นักทัศนาจรเพื่อธุรกิจเดินทางความรวยแล้วก็ความก้าวหน้า การโยกย้าย ผู้บัญชาการทหารบก นับว่าเป็นมงคล ทั้งหมดทุกอย่างสุขสบายและก็อดทน ศิลปินที่เทียนสิน ตรงกับ เฉียน กัว เนื่องจากเป็นสรวงสวรรค์รวมทั้งบิดา หัวใจคิดแผนเก่ง รวมทั้งเกี่ยวพันกับภาวะความเป็นผู้นำ การสั่งทหาร และก็โรคภัยไข้เจ็บ โดยเหตุนั้น เทียนสินก็เลยเป็นบุคคลผู้มีฐานันดรศักดิ์ คนดัง หมอ เหมาะกับรักษาโรค รับประทานยา ฝึกฝนชี่กง รวมทั้งทำธุรกิจ , ย้ายถิ่น , ฝังศพ ขอให้โชคดีในช่วงฤดูใบไม้หล่นและก็หน้าหนาว ดุร้ายในช่วงฤดูใบไม้ผลิรวมทั้งหน้าร้อน…

แก้ไขความชั่วร้ายเสือขาว มังกรฟ้า เสือขาวของบ้านซึ่งสามารถ

ละลายความดุร้ายของเสือขาวและทำให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านปลอดภัยโดยเฉพาะเมื่อปล่องไฟหรือของมีคมนอกบ้านเสือขาววิ่งเข้ามาในบ้าน

   แก้ไขบันไดลิฟต์

 ด้วยจำนวนอาคารสูงที่เพิ่มขึ้น มังกรฟ้า ลิฟต์เมื่อเลือกบ้าน หากมีลิฟต์ทางด้านขวามือของบ้าน คุณจะก่ออาชญากรรมได้ง่าย หาก ลิฟต์บังเอิญอยู่ทางทิศตะวันตก มันต้องแก้ไข วิธีแก้ปัญหาคือวางยูนิคอร์นไว้ตำแหน่งนี้

   ฮัวซานซา

   วิญญาณชั่วทั้งสามถูกจัดวางในตำแหน่งที่แตกต่างกันตามสมบัติของปีที่หายวับไป  ในการไขวิญญาณชั่วร้ายทั้งสาม คุณต้องใช้ยูนิคอร์นสามตัว (ดีที่สุดสำหรับการตรัสรู้) ซึ่งสามารถวางในตำแหน่งของวิญญาณชั่วร้ายทั้งสาม โดยที่ศีรษะของคุณหันไปทางวิญญาณชั่วร้ายทั้งสาม

   หากเจ้าของอายุมากไปจะโชคร้ายมากขึ้น หากเป็นเช่นนี้ ควรหาผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยมืออาชีพมาปรับฮวงจุ้ยที่บ้าน

   หากประตูอยู่ใน Sansha Fang จะทำให้เสียเปรียบทั้งครอบครัวได้ง่าย

   หากห้องนอนใหญ่อยู่ใน Sansha มันง่ายที่จะทำให้เสียเปรียบโฮสต์และปฏิคม

   หากห้องเด็กอยู่ในจตุรัสซานชา เด็กจะเสียเปรียบได้ง่าย

   หากห้องครัวอยู่ใน Sansha Fang เป็นเรื่องง่ายสำหรับทั้งครอบครัวที่จะมีปัญหาทางร่างกายโดยเฉพาะปฏิคม  ในการไขวิญญาณชั่วร้ายทั้งสาม คุณต้องใช้ยูนิคอร์นที่ถวายแล้ว และวางไว้ในตำแหน่งของวิญญาณชั่วทั้งสาม และศีรษะควรหันไปทางวิญญาณชั่วทั้งสาม

   Huasha สองชั่วร้ายสีดำ

   สองสีดำและห้าสีเหลืองเป็นสองวิญญาณชั่วร้ายดวงดาวที่ดุร้ายที่สุด ทุกคนสามารถหลีกเลี่ยงหรือระบายมันได้ ปรมาจารย์ด้านตัวเลขกล่าวว่าตำแหน่งชั่วร้ายที่ มังกรฟ้า อยู่กับตำแหน่งสีเหลืองห้าดวงและสีดำสองตำแหน่งเป็นหลัก ไม่มีความลึกลับเลย  ยูนิคอร์นเป็นอาวุธเวทย์มนตร์ที่ทรงพลังมาโดยตลอดในการแก้ไขวิญญาณชั่วร้ายของคนผิวดำทั้งสอง ยูนิคอร์นทองแดงผู้รู้แจ้งคู่หนึ่งวางบนเครื่องรางของปีศาจดำทั้งสองสามารถแก้ไขความเจ็บป่วยและภัยพิบัติที่เกิดจากความชั่วร้ายของคนผิวดำทั้งสอง

  ปัดเป่าความชั่ว, ปิดกั้นความชั่ว, เปลี่ยนความชั่วให้เป็นความชั่ว

 หากคุณเห็นทางเดินวิ่งตรงไปที่ประตูคุณสามารถใช้ยูนิคอร์นคู่หนึ่งเพื่อปิดกั้นวิญญาณชั่วร้าย (เรียกอีกอย่างว่าปืนชั่วร้าย) หากวิญญาณชั่วร้ายแข็งแกร่งและทางเดินยาวและตรงจะต้องเป็นยูนิคอร์นสามตัว ใช้ในการปิดกั้นความชั่วร้าย  นอกจากนี้ยังสามารถวางยูนิคอร์นคู่หนึ่งและกระจกนูนซุบซิบหันไปทางด้านชั่วร้ายเพื่อเปลี่ยนความชั่วร้าย…

มีทวยเทพเทวดาที่ความร่ำรวยเพียงแค่มังกรฟ้า ตบเพียงแค่นั้น

นั้น มีผู้คนมากมายก่ายกองที่อยากได้สร้างโชคลาภ เป็นที่แจ่มชัดว่าความอยากได้มีมากยิ่งกว่าสิ่งที่ต้องการ โดยเหตุนั้นบางบุคคลก็เลยเริ่มสร้างสมดุลการขัดกัน ระหว่างอุปสงค์รวมทั้งอุปทานซึ่งนำมาซึ่งการก่อให้เกิดภาพ มังกรฟ้า แต่ละวันที่ 5 ของวันจันทรคติที่ 5 คนยากจนแล้วก็ขอทานรวมกันเป็นกรุ๊ปสามหรือห้าคน ใส่หน้ากาก รวมทั้งแกล้งทำเป็นว่าเป็นกลุ่มของ เทวดาที่ความรวยหรือที่เรียกว่าเทพเทวดาที่ความรวยเรียกอีกอย่างว่าเทวดาที่ความมั่งมี ผู้จัดงานจำต้องมอบเงินถูกจุดเป็นรางวัล มิเช่นนั้นเขาจะแผดเสียงดังหน้าประตูหรือหน้าร้านค้าคุณซึ่งจะมีผลให้ผู้ชมหัวเราะเพียงแค่นั้น ใช้เงินน้อยๆจะดีมากยิ่งกว่า รวมทั้งส่งเทวดาที่ความรวยกลุ่มนี้ออกไปอย่างเร็ว คนยากจนข้นแค้นแกล้งทำเป็นเป็นเทพเทวดาที่ความร่ำรวย คว้าเทพเทวดาที่ความร่ำรวย แล้วก็กลายเป็นทวยเทพเทวดาที่ความมั่งมี เรื่องราวขบขันริมทางที่น่าขำนี้เพิ่มความพิเศษล้นหลามให้กับจารีตประเพณีทึ่มๆสำหรับเพื่อการต้อนรับเทพเทวดาที่ความร่ำรวย ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ สายตาของเทพเทวดาที่ความร่ำรวยที่กระโจนเป็นหมู่คณะหายไป พวกเรากลับทำผู้เดียว-เดินไปที่ประตูอย่างเงียบๆจับสติกเกอร์ที่ข้างหลังกระดาษสีแดง God of Wealth ติดไว้ที่ประตู แล้วเอื้อมมือออกไปขอเงินจะมองเห็นได้ว่าเวลาแปลงง่ายรวมทั้งเก่าเป็นใหม่

ว่ากันว่าคนมีอันจะกินบูชาทวยเทพเทวดาที่ความร่ำรวย แล้วก็คนที่ขาดเงินจะไม่แสดงวิญญาณ มีเรื่องมีราวเล่าท้องถิ่นเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทวยเทพที่ความรวยที่หย่ากับเมีย: มังกรฟ้า ความมั่งมีมากับทวยเทพเทวดาที่ความมั่งมีที่สง่างามรวมทั้งงดงามอยู่ตลอด ถัดมาพระพุทธเจ้าผู้ใจดีองค์นี้ก็หายวับไปในทันที ปรากฏว่า พระผู้เป็นเจ้าที่ความมั่งมีเลิกร้าง เพราะเหตุใด God of Wealth ก็เลยหย่ากับเมีย ประเด็นนี้เริ่มด้วยขอทาน ขอทานที่ขอของกินยากแค้นกระทั่งเขาเดินผ่านวัดโบราณ เข้าวัดแล้วมิได้สักการพระพุทธเจ้าอะไรก็แล้วแต่เลย ได้สัมผัสเพียงแค่รูปปั้นเทวดาที่ความร่ำรวยแล้วก็บูชาแทนการสวดมนตร์วิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าที่ความร่ำรวยเพื่อความร่ำรวย จอมพล Zhao Gong มีความเห็นว่าเขาเป็นขอทานแล้วก็มีความรู้สึกว่าถึงเขาจะทิ้งธูปเทียนไปบ้าง แม้กระนั้นก็ยังมาขอเงิน มีขอทานที่ยากไร้มากมายก่ายกองในโลกนี้ ให้ฉันช่วยไหม แม้กระนั้นขอทานรู้สึกว่า ตรงกันข้าม เขามีความรู้สึกว่าเทพเทวดาที่ความรวยชอบช่วยเหลือคนยากจนเสมอ ใช่ คนมั่งคั่งไม่วิตกกังวลเรื่องของกินรวมทั้งเสื้อผ้า การขอเงินจะเป็นประโยชน์อะไร ปัจจุบันนี้ พระราชินีที่ทวยเทพที่ความมั่งมีได้กระตุ้นความเข้าใจของคุณ และก็อยากได้ปลุกผัวที่หลับของเทวดาที่ความร่ำรวยรวมทั้งหว่านล้อมให้เขาแสดงความเมตตากรุณาต่อขอทาน แต่ว่าเทพเทวดาที่โชคลาภไม่สนใจเขา หาวสองครั้งแล้วหลับตาลง หากว่าคุณเป็นทวยเทพเทวดาที่ความมั่งมี มังกรฟ้า ผัวจะมอบเงินขอทานได้ยังไงถ้าเกิดเขาไม่ก้มศีรษะ แม่ไม่มีวันเลือกเว้นแต่ถอดต่างหูโยนให้ ขอทาน. ทันทีนั้นขอทานมีความรู้สึกว่ามีบางสิ่งถูกโยนลงบนแท่นบูชาเมื่อมีความเห็นว่าเป็นตุ้มหูทองคู่หนึ่งก็รู้ว่าเป็นของขวัญจากทวยเทพเทวดาที่ความร่ำรวย เทวดาที่โชคลาภลืมตาแล้วก็พบว่าพระราชินีได้ให้ของขวัญที่ความรักที่เขามอบให้กับขอทานที่ยากจนข้นแค้น นับตั้งแต่นั้นมา ตรงเวลาหลายร้อยปีแล้วที่ไม่มีผู้ใดอดอยากคนไหนประสบโชคลาภจากการบูชาทวยเทพเทวดาที่ความร่ำรวย

ตามนิทานพื้นบ้าน เทวดาที่ความมั่งมีเป็นทวยเทพที่ห้าทาง ทางที่เรียกว่า ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วก็กึ่งกลาง คือ ออกไปทางห้าสาย ล้วนได้รับความร่ำรวย “Qing Jialu” โดย Gu Lu ที่วงศ์สกุล Qing พูดว่า: วันที่ห้าของเดือนแรกเป็นวันเกิดของ God of Road Head ฆ้องทองคำ พลุ บวงสรวงแล้วก็บวงสรวงส่งท้ายปี เพื่อประโยชน์ของตลาด จะต้องยืนขึ้นแต่เช้าเพื่อต้อนรับซึ่งเรียกว่าจุดกำเนิดของถนนหนทาง เขายังกล่าวอีกว่า: หัวมุมถนนในวันนี้เป็นเทวดาที่การเดินท่ามกลางการเสียสละอีกทั้งห้า ทางที่เรียกว่า ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และก็หูชั้นกึ่งกลางตอนนั้น ของไหว้ทั้งยัง 5 องค์ ดังเช่นว่า เทวดาประจำบ้าน เทวดาห้องครัว เทวดาดิน เทวดาประจำประตู รวมทั้งเทวดาเดิน ที่เรียกว่า Lutou เป็นทวยเทพที่การเดินท่ามกลางการเสียสละทั้งยังห้า

สรุป: รายละเอียดของบทความข้างต้นเป็นการพินิจพิจารณาการแบ่งประเภทของเทพเทวดาที่ความมั่งมีซึ่งจัดโดยบรรณาธิการสำหรับคนอ่าน ถ้าหากคุณคิดแผนที่จะบูชาทวยเทพที่ความร่ำรวย คุณสามารถมองบทความข้างต้นได้ หวังว่ามันจะช่วยคุณได้!…

ขั้นตอนลำดับที่สี่สำหรับเพื่อการขอพระเจ้าที่ความ มังกรฟ้า ชัดเจน

ไม่ว่าจะเป็นทวยเทพเทวดาที่ความร่ำรวยหรือเทพเทวดาที่ความร่ำรวย แม้คุณอยากชวนเทวดาที่ความร่ำรวยกลับไปอยู่ที่บ้านให้มีคุณภาพและก็ประสิทธิผลอย่างแท้จริง มังกรฟ้า คุณจะต้องอุทิศทวยเทพที่ความมั่งมี การมอบเป็นพิธีการที่ให้ชีวิตรวมทั้งมานาแก่เทวดา จำต้องถูกใช้อย่างมีคุณภาพโดยผู้วิเศษที่มีบุญกุศลเพื่อทำให้จุด รู และก็วิญญาณ ชัดเจนขึ้น ไม่อย่างนั้นจะเปรียบเหมือนของตกแต่งตกแต่ง และก็ยังคงใช้ไม่ได้เรื่อง

  ขั้นตอนที่ห้าสำหรับทวยเทพที่ความรวยเป็นการขอให้มือโปรหลบซ่อน การซ่อนเป็นพิธีการเสริมเติม เมื่อวัตถุประสงค์ของคุณเป็นการอธิษฐานเพื่อความร่ำรวยที่มากขึ้น คุณชอบจำต้องใช้อาคมระดับสูงเพื่อปฏิบัติการ การแสร้งทำเป็นเป็นที่ที่ผู้วิเศษที่มีบุญกุศลวางวัตถุดีเลิศพิเศษไว้ภายในรูปปั้น เพื่อบุคคลที่มีชีวิตมีอวัยวะภายในและก็พลังศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

  โดยธรรมดา พูดกันว่ามีการวางยาดีเลิศปริมาณหนึ่งรวมทั้งเส้นด้ายห้าสีจากเมล็ดพืชห้าเม็ด เครื่องมือ และก็อื่นๆแล้วก็วางของขลังที่เกี่ยว มังกรฟ้า การกำหนดค่าของพระบรมธาตุด้านกฎหมายพวกนี้ถูกระบุโดยบริบูรณ์ตามเหตุการณ์เฉพาะบุคคลของคุณ ที่จะตอบสนองความปรารถนาของคุณสำหรับเพื่อการขอพระเจ้าที่ความรวย เพราะว่าทวยเทพที่ความร่ำรวยเป็นทวยเทพเทวดาของลัทธิเต๋า พิธีการนี้ก็เลยจำเป็นต้องปฏิบัติงานโดยสาวกลัทธิเต๋า แล้วก็แน่ๆว่าไม่ใช่สิ่งที่คนภายในศาสนา คฤหัสถ์ หรือผู้เลื่อมใสจะเข้ามาแทนที่ได้อย่างแน่แท้

 ทำให้ประสาทสงบ

  ขั้นตอนที่หกสำหรับทวยเทพเทวดาที่ความร่ำรวยเป็นการวางรูปปั้นจิตวิญญาณนี้ในศาลเจ้าที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วก็ตั้งเสาอย่างเป็นทางการ ห้าขั้นแรกอาจจะบอกได้ว่าตราบเท่าที่คุณให้ข้อมูล ตัวช่วยสร้างจะชี้แนะให้ท่านทำขั้นตอนต่อไปให้เสร็จสมบูรณ์ ในขณะที่คุณปฏิบัติงานขั้นตอนสุดท้าย คุณจะตั้งศาลเจ้าในบ้านของตามกฎ วางรูปนับถือในช่องในวันที่เป็นมงคลที่เลือก แล้วก็เผาเครื่องหอมเพื่ออำนวยพรคุณ แล้วคุณจะเสร็จ

เรื่องย่อ : บทความข้างต้นจะเสนอแนะกระบวนการ 6 ขั้นตอนของเทวดาที่ความร่ำรวย อ้างอิงได้ แน่ๆว่าความสุจริตใจก็สำคัญมากด้วยเหมือนกัน ขอให้ทุกคนโชคดี มีเงินมีทองทรัพย์สิน!…

ภาพที่สุดในสี่เสาหลักของทวยเทพเทวดาเป็นอย่างไร? มังกรฟ้า?

ผู้แสดงทั้งยัง 8 ตัวเกี่ยวพันกับชะตาชีวิตของพวกเรา จากผู้แสดงอีกทั้ง 8 ตัวของพวกเรา พวกเราสามารถมองเห็นข้อมูลมากมายก่ายกองเกี่ยวกับชีวิตของคุณ รวมทั้งหัวข้อต่างๆดังเช่นว่า บุคลิก การสมรส และก็อาชีพ คุณทราบหรือเปล่าว่ามีบางสิ่งดังเช่น มังกรฟ้า ในสี่เสาหลัก? ทวยเทพห้าองค์ที่มีอานุภาพที่สุดในสี่เสาหลักของทวยเทพเป็นยังไง? อำนาจอยู่ที่ใด?

เทวดาห้าองค์ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในสี่เสาหลักของทวยเทพเทวดาเป็นยังไง?

มีทวยเทพจำนวนมากในแปดตัวหนังสือ ได้แก่ มังกรฟ้า False God, Death God, Jie Sha, Disaster Sha, Peach Blossom, Lonely Chen แล้วก็ Widows, Tianluodiwang ฯลฯ ในทางปฏิบัติของจำนวน ใครอีกหลายๆคนไม่ได้ใช้มัน หลายคนใช้ Shensha เป็นสัญญาณช่วยวินิจฉัยเหตุจำนวน

นี่เป็นเพราะ God Sha แม้ใช้เพียงอย่างเดียวโดยไม่นึกถึงกลไกที่เป็นเวรเป็นบาปแล้วก็ไตร่ตรองบางทีอาจผิดจำเป็นต้อง ถึงแม้เทพเทวดาจะเป็นการแบ่งประเภทและชนิดพิเศษของความเกี่ยวข้องการข่มใจระหว่างส่วนประกอบทั้งยังห้า แม้กระนั้นคนภายในโบราณกาลได้มอบทวยเทพเทวดาเพื่อวินิจฉัยเคราะห์กรรม แล้วก็การวินิจฉัยสถานะการณ์มีลัษณะทิศทางที่จะเด็ดขาดและไม่เชื่อฟัง ด้วยเหตุดังกล่าวอัตราการสำเร็จก็เลยมักไม่สูง

ดังเช่นว่า Bazi, Tianyi, Tiande, Yuede อื่นๆอีกมากมาย ไม่ว่าเหตุการณ์ใดจะนับว่าดีแล้วก็มีสาระ เป็นต้นว่า Tianluodiwang, Yuanchen, มังกรฟ้า และก็ Shao Sha ในนักแสดงทั้งยังแปดนั้นจัดว่าไม่ดี มีเภทภัยในคุกหรือความเจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ทรมานสาหัสจากเลือดรวมทั้งแสงไฟ

อย่างไรก็แล้วแต่ ไม่ใช่ว่าทวยเทพเทวดาทั้งปวงจะไร้ประโยชน์ แล้วก็พระผู้เป็นเจ้าบางองค์ก็ชอบเหมาะสมมาก เทวดาที่มีคุณภาพเยอะที่สุดชอบอยู่ในห้าชนิดต่อแต่นี้ไปและก็ภาพรวมทั้งภาพที่คล้ายกันมีดังนี้:

อำนาจอยู่ที่แห่งไหน?

1. ช้างของ Lushen:

Lu คือ Jia Lu ใน Yin, Yi Lu ใน Mao, Bing Wu Lu ใน Si, Ding Jilu ใน Noon, Geng Lu ใน Shen, Xin Lu ใน You, Ren Lu ใน Hai แล้วก็ มังกรฟ้า

เป็นส่วนเสริมของลำต้นสรวงสวรรค์ ซึ่งแสดงถึงพลังของลำต้นสรวงสวรรค์ในกิ่งทางโลก สำหรับลอร์ดที่ดวงตะวัน ยังเป็นส่วนเสริมของลอร์ดที่ดวงตะวัน ซึ่งเป็นผู้แทนของดวงอาทิตย์ที่กำลังบริหารร่างกายในสาขาโลก ความหมายของมันเป็น: ความหมายของความประพฤติปฏิบัติ, อิสรภาพ, การช่วยสนับสนุน, เกียรติยศ, การมัดขาด, การคลุมงำ, รวมทั้งความบันเทิง

วัตถุเป็น: สิทธิ, ศักดินา, ความมั่งมี, การช่วยสนับสนุน, กิตติศัพท์, ค่าตอบแทนรายเดือน, ของกิน, แล้วก็ตำแหน่ง; มันยังหมายคือร่างกาย, แขนขา, ช่วงชีวิต, ตนเอง, ญาติ, เพื่อนร่วมชาติ, ลูกพี่ลูกน้อง

2. ช้างใบมีดแกะ:

กระบี่ที่เรียกว่าหมายความว่าเจียมองเห็นเหมารวมทั้งบี, ปิงมองเห็นวูแล้วก็ท้วงติง, วูมองเห็นเหว่ยและก็จักจี้, เกิ่งมองเห็นคุณแล้วก็สิน, เหรินมองเห็นจื่อแล้วก็กุ้ย มีเพียงแต่หยางเฉียนเพียงแค่นั้นที่มีใบมีด แม้กระนั้นหยินเฉียนไม่มี ถึงแม้ใบมีดแกะจะเป็นการปล้น แต่ว่าก็ดุร้ายกว่าการปล้น เพราะฉะนั้นอิทธิพลก็เลยดีเยี่ยมที่สุด กระบี่หนึ่งเล่มเสมอกันกับพลังของลูสองตัว ไม่ต้องเอ่ยถึงคำบัญชา ฉะนั้น บางบุคคลกล่าวว่าถ้าเกิดดวงมีคุณประโยชน์ คนๆนั้นจะบรรลุผลสำเร็จได้ง่ายง่าย แต่ว่าถ้าหากเป็นสิ่งที่ห้าม ก็ปราศจากความบ่อย และก็ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ง่าย

นิสัยของเขาเป็น: อาจหาญ, ชาญชัย, ดุร้าย, ประมาท, ไม่สนใจบริเวณใบหน้า, ถือครอง, กระด้าง, เสียเปรียบกับเมียของเขา, กีดกันบิดาของเขา, ฆ่าและก็ครอบครอง, แล้วก็กองกำลังชั่วช้า

วัตถุ ยกตัวอย่างเช่น กระบี่ ลูกปืน อาวุธ อาวุธฆ่า อาวุธ ศัลยกรรม อาวุธยุทธภัณฑ์ การบ้านการเมืองรวมทั้งข้อบังคับ การบังคับใช้ข้อบังคับ แล้วก็ร่างกายของมนุษย์เป็นแขนขา ร่างกาย ญาติต่างเพศ แก็งค์อาชญากร มิจฉาชีพ

Sheep Blade ถูกใจชุดแต่งกายและก็กฎของแนวทางการทำก็มีคุณประโยชน์ อุตสาหกรรมที่เป็นได้ ดังเช่นว่า ทหาร ตำรวจ ข้าราชการบังคับใช้ข้อบังคับ ศัลยแพทย์ นักกีฬา นักเก็งกำไร อื่นๆอีกมากมาย

Sheep Blade ไม่มีชุดแต่งกาย แต่ว่ามีอคติ บางทีอาจเป็น: แก๊งค์อันธพาล, นักการพนัน, การต่อสู้, การสังหาร, ค่ายที่ไม่ถูกกฎหมาย…

การเสนอแนะผลิตภัณฑ์ มังกรฟ้า ฮวงจุ้ยสำหรับสถานประกอบการพืช

นอกเหนือจากการใคร่ครวญสิ่งแวดล้อมทั่วๆไปของพื้นที่แล้ว ผู้ประกอบกิจการโรงงานควรจะให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษกับ: วางเครื่องจักรที่ใช้หลายครั้งในที่ที่สมควร วางให้สมควร และก็ดำเนินไปอย่างสบาย เบิกบานใจ ร่ำรวย รวย นอกเหนือจากนั้นยังมีเล็กน้อย ฮวงจุ้ยวัตถุซึ่งสามารถเย้ายวนใจความรวยและก็เพิ่มโชค พวกเรามาดูฮวงจุ้ยของโรงงานซึ่งสามารถเย้ายวนใจความมั่งมีกันเถิด ถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการฮวงจุ้ย โปรดป้อนหัวข้อเกี่ยวกับรายการฮวงจุ้ยของพวกเราเพื่อตรวจตรา!

ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยเชิงการค้า ฮวงจุ้ยนำโชค

ตู้เลี้ยงปลา มังกรฟ้า

  ตู้สำหรับเลี้ยงปลาส่งผลอย่างยิ่งสำหรับเพื่อการรีบเงิน แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีสองด้าน น้ำก็เป็นดาบสองคมเหมือนกัน ถ้าใช้ผิดแนวทาง ไม่เพียงแค่จะไม่รุ่งโรจน์แค่นั้น แม้กระนั้นยังสร้างความย่ำแย่ด้วย ด้วยเหตุนั้นคุณจำเป็นต้องขอให้คุณครูวัดตำแหน่งของตู้เลี้ยงปลา

 ทวยเทพที่ความรวย

 เทวดาที่ความร่ำรวยแบ่งได้เป็นเทพเทวดาที่ความมั่งมี (กวนกง) และก็เทวดาที่ความร่ำรวย แม้ยกย่องเทพเทวดาที่ความมั่งมีอย่างเหมาะควรทั้งยังครอบครัวหรืออีกทั้ง บริษัท ก็สามารถเพลินใจกับความรวยของอีกทั้งครอบครัวหรือ บริษัท ได้: ถ้าหากการเคารพไม่ควรเทพเทวดาที่ความมั่งมีจะเปลี่ยนเป็นเทพเทวดาที่ความรวย? รายการจ่ายรวมทั้งความย่ำแย่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทวยเทพที่ความร่ำรวย Guan Gong ถ้าได้รับการเคารพอย่างไม่เหมาะสมไม่เพียงแต่ แต่ว่าจะไม่นำความร่ำรวยมาให้ แต่ว่าปากของ Guan Gong มีดขนาดใหญ่สามารถรังควานผู้คนได้ แนวทางทั่วๆไปเป็นเทวดาที่ความมั่งมีจำเป็นต้องเบือนหน้าไปทางประตู แล้วก็ทวยเทพเทวดาที่ความมั่งมีจำต้องเบือนหน้าไปทางประตู

สัตว์มงคลตัวนี้ไม่มีเกล็ดบนตัว ไม่มีขนที่เท้า และก็อาการที่หนักแน่น เป็นการตกแต่งฮวงจุ้ยที่ดี แม้กระนั้นเหมาะกับความร่ำรวยนิดหน่อยหรืออุตสาหกรรมวิธีขาย (พนักงานที่มีหน้าที่สำหรับขาย) ทุกคนที่มีรายได้ลอยตัวมี เอฟเฟกต์คาถา เมื่อวางไว้คุณจำเป็นต้องมุ่งหน้าไปที่ประตูหรือนอกหน้าต่างซึ่งมีประโยชน์สำหรับความร่ำรวยเล็กน้อย แต่ว่าในการขาดความร่ำรวยนอกจากจะเพิ่มคู่ของเทวดามังกร

คริสตัล

 คริสตัลแบ่งได้เป็นคริสตัลธรรมชาติแล้วก็คริสตัลที่มนุษย์ผลิตขึ้น ซึ่งคริสตัลธรรมชาติส่งผลมากยิ่งกว่าแล้วก็เป็นผลดีกว่า หากเป็นได้ ทดลองใช้คริสตัลธรรมชาติ โดยปกติควรจะวางคริสตัลในตำแหน่งของ Evil Star หนึ่งสามารถกำจัดโรครวมทั้งกำจัดภัยความฉิบหายแล้วก็ประการลำดับที่สองสามารถแปลงโรคให้เป็นความรวยได้

ลิ่มทองคำ

จุดมุ่งหมายหลักเป็น หารายได้ รวย ใช้คู่กัน มี 2 แนวทางหมายถึง1. วางทองแท่งบนขอบหน้าต่างหรือขอบหน้าต่างที่ใหญ่ที่สุดในบ้านอีกทั้งข้างหลัง มุมด้านขวามีเป้าหมายเพื่อซับทรัพย์สมบัตินอกหน้าต่าง , ยิ่งหน้าต่างใหญ่ยิ่งร่ำรวยมั่งคั่ง 2. วางไว้ตรงมุมปากทางเข้าบ้าน ที่มีที่ซึ่งลมสะสมพลังงาน รวมทั้งยังเป็นตำแหน่งที่ความร่ำรวย วางทองแท่งคู่หนึ่งเพื่อเพิ่มบรรยากาศสำหรับในการยั่วยวนใจความมั่งมีรวมทั้งทรัพย์สิน

สิงโตหิน

  สัตว์มงคลประเภทหนึ่งที่สามารถทุเลาความขาดความกรุณาปรานีในแบบต่างๆและก็ยังเสริมพลังอำนาจของข้าราชการหรือเจ้าของบ้าน ในอดีตกาล ครอบครัวขนาดใหญ่จำนวนไม่น้อยวางคู่ไว้ที่ประตู ถ้าหากหน้าต่างได้ผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนา คุณสามารถวางสิงโตหินคู่หนึ่งหันไปทางหน้าต่างเพื่อแปลงวิญญาณโหดร้ายทารุณแล้วก็สื่อความหมายของชีวิต อุตสาหกรรมใดๆก็ตามที่หาเลี้ยงตัวด้วยปากเปล่า ตัวอย่างเช่น ทนาย นักแสดง อื่นๆอีกมากมาย สามารถแผดเสียงอันทรงอำนาจในที่ทำการเพื่อช่วยสร้างรายได้

  สิงโตทองแดง

  รูปแบบของมันเป็นการปกป้องเภทภัยรวมทั้งโดยปกติจะวางไว้ที่ประตู คนใดกันมีแนวทางรีบหรือเปิดประตูมาดูเสาไฟก็ใช้ได้ ทองแดงเป็นโลหะซึ่งสามารถยั้งการลงทัณฑ์ไม้ได้เหมาะกับคนที่แลเห็นต้นไม้ใหญ่อยู่ฝั่งตรงข้ามของหน้าต่าง ถ้าหากมีบุคคลที่อยู่ในน้ำอยู่ในบ้าน ก็ควรจะใส่สิงโตทองบรอนซ์นี้ไว้ เนื่องจากว่าทองสามารถผลิตน้ำรวมทั้งรวยได้

เหวินฉางทาวเวอร์

  วัตถุชิ้นนี้เป็นประดิษฐกรรมที่ใช้กันเยอะที่สุด ซึ่งเอื้อต่อการอ่าน ความโด่งดัง และก็อาชีพงานการ หอพักฮวงจุ้ยชนิดนี้ผลิตขึ้นในผิงซาน หยวนหลง เด็กๆ มังกรฟ้า สามารถวางเครื่องมือนี้ไว้ข้างเตียง คนแก่สามารถวางเอาไว้ที่ด้านบนโต๊ะ รวมทั้งนักวิชาการสามารถวางไว้ภายในตู้ที่มีไว้สำหรับใส่หนังสือ ซึ่งเอื้อต่อความคล่องตัวของแวนซ์รวมทั้งจัดอยู่ในกรุ๊ปคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเพื่อการสอบ

  มะระทองแดง

  โรคน้ำเต้ามีชื่อเสียงกันดี แต่ว่ามีเพียงแต่ไม่กี่ผู้ที่ทราบว่าน้ำเต้าทองแดงสามารถเพิ่มความรักให้กับคนรักได้ ถ้าเกิดผัวและก็เมียอ่อนแอ คุณสามารถวางน้ำเต้าทองแดงไว้บนหัวเตียงเพื่อเพิ่มความรักระหว่างผัวเมีย นอกเหนือจากนั้น ถ้าหากคุณมีคนป่วยอยู่ในบ้าน คุณสามารถวางอุปกรณ์นี้ซึ่งดีต่อร่างกายของคุณ แล้วก็คุณควรที่จะใช้แม้คุณจะมีลูกรวมทั้งคนสูงอายุก็ตาม ในระดับหนึ่งสิ่งนี้สามารถใช้เพื่อคุ้มภัยหายนะและก็ใช้งานได้นานัปการ

  มาสคอตทำสิ่งเลวร้าย

มาสคอต ตัวอย่างเช่น แท่งโลหะ ทวยเทพเทวดาที่ความรวย หินมงคล แจกัน และก็อักษรรูนที่สันติรวมทั้งความร่ำรวย การควบคุมวัตถุไร้มนุษยธรรม ดังเช่นว่า ไดอะเอ็งรมไทจิ ไดอะเอ็งรมบากัว สิงโตหิน อื่นๆอีกมากมาย มาสคอตเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกใจดีแล้วก็สุขสบายเมื่อมองเห็นมัน คุณสามารถใส่มาสคอตในร่มเพิ่มได้ แม้กระนั้นคุณสามารถช่ำชองในมาสคอตหนึ่งหรือสองตัวแค่นั้น

กระถาง

ถึงแม้พืชจะเป็นหยิน แม้กระนั้นก็สามารถมีดอกและก็ออกดอกออกผลที่โล่งแจ้งได้ พูดอีกนัยหนึ่ง มีหยินอยู่ในหยิน…

แนวทางบูชาทวยเทพ มังกรฟ้า เทวดาที่ความร่ำรวย

Dragon mascot logo

เพราะอะไรคุณถึงอยากได้กล่าวฮวงจุ้ยของพระผู้เป็นเจ้าที่ความรวยเพียงอย่างเดียว? เนื่องจากว่าแนวทางของเทวดาที่ความรวยและก็ทวยเทพที่ความรวยแตกต่างกันพวกเราก็เลยจำเป็นต้องแยกประเภทให้กระจ่าง! เทวดาที่ความรวยที่มีความสงบสุขไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ความรวยหรือดาวที่โชคลาภและก็ความร่ำรวยควรจะหันเข้าพบบ้านของเขา ไม่ใช่ภายนอก หากหันออก ถ้าหากบริจาคเงินจากบ้านไปเมืองนอกบ้านก็จะแพ้ใจตนเอง หัวข้อพิเศษของ มังกรฟ้า เกี่ยวกับ God of Wealth ที่ทำโดย Mr. Ink เป็นทั้งหมดทั้งปวงที่คุณอยากทราบ มีทั้งผองอยู่ในนั้น!

ข้อที่ไม่อนุญาตของทวยเทพที่ความมั่งมี

 ไม่สมควรนำภาพกวนกงไปที่ครัว สุขา ห้องนอนส่วนตัว ใกล้โต๊ะกินอาหาร รวมทั้งสถานที่อื่นๆที่มักมีเสียงดัง

 ข้างหน้าองค์พระกวนกง (ที่มองตา) ทำของมีคมมิได้

  สายตาของกวนกงไม่สามารถที่จะขัดขวางด้วยวัตถุได้ สำหรับเทพเทวดาที่ความร่ำรวยที่น่าเคารพเพราะว่าเขาหันออกนอกบ้านหรือเบือนหน้าไปทางประตูด้านหนึ่งเขาสามารถเย้ายวนใจความร่ำรวยแล้วก็ทรัพย์สมบัติได้และก็ในเวลาเดียวกันเขาก็สามารถคุ้มครองประตูรวมทั้งคุ้มครองป้องกันไม่ให้สิ่งเลวร้ายจากต่างแดนรุกล้ำ

  ข้างหลังกวนกง อิงกำแพง

  ท่ากวนกงจำเป็นต้องใกล้กำแพง ท่าที่พวกเรานั่งอิงกำแพงก็แบบเดียวกัน โดยไม่ต้องพึ่ง เทวรูปจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมแล้วก็เหตุอื่นๆถือได้ว่าเป็นการไม่นับถือกวนกง

  ล้างออกด้วยหัว

  เพื่อตั้งทวยเทพเทวดาที่ความรวยที่บ้าน Guan Gong ภายหลังเลือกตำแหน่งมงคลแล้ว คุณจะต้องวางมันด้วยหัวของคุณ นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนเรียกว่าสามเทวดา

  แนวทางบูชาทวยเทพเทวดาที่ความร่ำรวย

  กระถางที่มีไว้สำหรับปักธูป แจกัน แท่งทอง เชิงเทียนมอบให้เทพเทวดากวนอู ครบชุด ผลไม้ที่ตั้งควรจะแปลงเสมอๆ(โดยเฉลี่ย 3 วัน) ห้ามตั้งข้าวของต่างๆอย่างเช่น มะเขือเทศ เหล้าองุ่น เนื้อ ลูกพลัม อื่นๆอีกมากมาย

  ทวยเทพเทวดาที่ความร่ำรวยตั้งอยู่ตรงกันข้ามประตูเพื่อล่อใจความรวยมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่ไม่อนุญาตที่ใหญ่ที่สุดสำหรับในการวางตำแหน่งเทพเทวดาที่ความรวยไม่ใช่การวางเทพเทวดาที่ความมั่งมีและก็เทพเทวดาที่ความร่ำรวยไว้ร่วมกัน สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ แม้กระนั้นจะไม่เพียงแค่เพิ่มเอฟเฟกต์เป็นสองเท่า แต่ว่ายังบางทีอาจมีผลต่อโชคลาภของกันและกัน เพียงใส่อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเทียบกับความไม่เหมือนระหว่างบริเวณใบหน้าของทวยเทพเทวดาที่ความร่ำรวยแล้วก็ความมั่งมี ทวยเทพที่ความร่ำรวยควรจะหันออกนอกบ้านแล้วก็หันไปทางประตูซึ่งไม่เพียงแค่เข้าถึงโปสเตอร์และก็เข้าไปในบ้าน แม้กระนั้นยังปฏิบัติหน้าที่เป็นประตูคุ้มครอง เพื่อไม่ให้สิ่งเลวร้ายเข้ามาในห้อง ก็ราวกับเพศชายที่ดูแลเพศชายกับเพศชายที่ไม่เปิดเผย!

 ตามจารีต ไม่สมควรแสดงเทพเทวดาที่ความร่ำรวยอื่นๆถ้าหากวาง มังกรฟ้า ควรจะวางเครื่องเพชรพลอยประเภทเดียวกันเพียงแต่ชิ้นเดียว ลัทธิเต๋าโดยมากบูชาเขาว่าเป็นเทวดาที่ความรวย เว้นเสียแต่หน้าที่ของมันแล้ว “รักษาโรครวมทั้งขจัดภัยหายนะ ไล่ความโหดเหี้ยม ลงอาญากบฏ และก็ตรวจทานหมิงซี” เหมือนกับ “สิหมิงทาง พ่อค้าบ้านพักอิง คัดเลือกความรวยรวมทั้งทรัพย์สมบัติ” แม้กระนั้นหากคุณอยากที่จะให้มันปฏิบัติงาน สามารถให้ได้ตามสมควร กวน เอรี ใส่ธูปสักสองสามไม้…

ข้างหน้าของจักรราศี มังกรฟ้า ใช้เงินกับการออกแบบแล้วก็ชื่อดาวอีกทั้งสิบสองราศี

หรือกับกิ่งไม้ของโลกอีกทั้งสิบสอง ข้างหลังโดยมากจะมีแต่ว่าเรื่องซุบซิบ ศิลปิน ภาษามงคล อื่นๆอีกมากมาย จักรราศีบางราศีเป็นชิ้นเดียว สิบสองชิ้นเป็นชุด และก็เครื่องหมายจักรราศีบางดวงใช้เหรียญเดียวกัน สินค้าดาวฤกษ์มีรายละเอียดมากมายก่ายกอง มีรูปร่างแล้วก็ขนาดไม่เหมือนกัน และก็กราฟิกก็ผ่องใส ในขณะนี้ เป็นที่เชื่อกันโดยธรรมดาว่าเงินดาวฤกษ์ถูกโยนในวงศ์สกุลซ่ง รวมทั้งมันถูกหล่อในจำนวนมากในวงศ์สกุลถัดมา โดยเฉพาะในปลายวงศ์สกุลชิงช่วงท้ายแล้วก็ปีแรกๆของสาธารณรัฐจีน เงินดาวหมายถึงความรู้ความเข้าใจในความรู้ความเข้าใจของบรรพบุรุษเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ เงินดาวฤกษ์ สวมไว้บนร่างกายเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ความปลอดภัยรวมทั้งความเป็นสิริมงคลรวมทั้งสะท้อนความจำนงของคนเราที่จะสืบหาความสบายและก็ความพอใจ

4. สินค้าบากัว

หน้าเงินซุบซิบเป็นยันต์ซุบซิบแล้วก็แฉกก็เขียนด้วยแล้วก็ข้างหลังโดยมากเป็นมนต์และก็มีแบบอย่างในตำนานที่ข้างหลังด้วย นอกเหนือจากนั้นเงินซุบซิบเล็กน้อยมีหัวสายรัดเอวแขวนด้วยลายก้อนเมฆเลื่อนหรือลายค้างคาวบน Guo สำหรับสวมซึ่งเป็นพรจากฟ้า เงินซุบซิบส่วนมากจะใช้สำหรับทาวน์เฮาส์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย รักษาโรค พยากรณ์ แล้วก็อื่นๆว่ากันว่าเงินซุบซิบเจริญก้าวหน้าในยุค Daoguang ของวงศ์สกุลชิงและก็ถูกใช้เพื่อวางคานบนวัดเพื่อขจัดวิญญาณโหดร้ายทารุณรวมทั้งอธิษฐานขอให้โชคดี ตั้งแต่ มังกรฟ้า จนกระทั่งการล่มสลายของวงศ์สกุล Qing ข้าราชการยังชำระเงินนินทาเมื่อก่อสร้างบ้านเพื่อหลบหลีกความปั่นป่วนรวมทั้งซาตาน ภายหลังจากการล่มสลายของวงศ์สกุลชิง โดยมากใช้สำหรับพยากรณ์อาคม

5. สินค้าสำหรับเล่นม้า

ในตอนวงศ์สกุลซ่งเหนือ มันเป็นที่นิยมในฐานะเครื่องไม้เครื่องมือต่อสู้ หรือที่รู้จักกันทั่วๆไปว่า “เหรียญม้า” แล้วก็มันถูกหล่อโดยคนภายในวงศ์สกุลตั้งแต่นี้ต่อไปด้วยนานาประการชนิด บางตัวหล่อด้วยลายม้าด้านหนึ่งแล้วก็ชื่อม้าอีกด้านหนึ่งซึ่งโดยมากเป็นม้าในตำนานในประวัติศาสตร์ บางตัวมีลายม้าลายทั่วๆไปหรือลายม้าด้านหนึ่ง แล้วก็อีกข้างหนึ่งหล่อด้วยชื่อนายพลหรือเจ้าหน้าที่นายพลที่มีชื่อแล้วก็เจ้าหน้าที่ เหรียญม้าจำนวนมากที่พวกเรามองเห็นในตอนนี้มาจากวงศ์สกุลซ่งรวมทั้งหยวน แต่ว่าก็มีการเลียนแบบในรุ่นต่อๆมาด้วยด้วยเหมือนกัน

ที่พบได้มากที่สุดเป็นนายพล Qianli วงศ์สกุลซ่งเหนือ Zhao Jiang Lianpo นายพลขี่ม้า Bai Yi แล้วก็ Bai Yi เป็นเยี่ยมในแปดม้าของ Zhou Mu, Huahua Huahua เป็นเลิศในม้าแปดตัวของ Zhou Mu king ม้าของ Wowa รวมทั้งรูปม้าที่มีข้างหลัง การเล่นแม็กกาซีนเป็นภาพสะท้อนของชีวิตทางด้านวัฒนธรรมรวมทั้งความรื่นเริงใจของคนเราในจีนโบราณ แล้วก็เป็นสิ่งของที่เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมสำหรับการพิจารณาการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของกิจกรรมเกมบางสิ่งบางอย่าง

6. ลัทธิเต๋าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอมตะ

เหรียญหล่อด้วยจำนวนหรือคาถาอาคมที่เกี่ยวโยงกับลัทธิเต๋ารวมทั้งศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋าบอกให้เห็นสำหรับเพื่อการเลือกสรรชื่อรวมทั้งลักษณะของ Eight Immortals รวมทั้ง Tieguai Li, Han Zhongli, Zhang Guolao, He Xiangu, Lan Caihe, Lu Dongbin, Han Xiangzi และก็ มังกรฟ้า นักแสดงมีความแจ่มใสแล้วก็ผ่องใส พุทธศาสนาปรากฏให้มองเห็นสำหรับในการหล่อ “พระอมิตาภพุทธะ” “พระนโม อมิตาภะพระพุทธ” แล้วก็นักแสดงอื่นๆ

7. ผลิตภัณฑ์ต่างชาติ

จารึกบนสินค้าทรงพิเศษโดยมากเป็นภาษามงคลรวมทั้งข้างหลังมีลวดลายมงคลซึ่งถูกหล่อในยุควงศ์สกุลฮั่นรวมทั้งถูกหล่อขึ้นในวงศ์สกุลถัดมา รูปร่างก็มากมาย รูปร่างก็ไม่เหมือนกัน และก็ลวดลายก็นานาประการแล้วก็มีชีวิตชีวา จำนวนมากมีรูปร่างการ์ดเอว รูปร่างผ้า ชิ้นชิดกัน รูปร่างล็อคอายุยืน รูปร่างลูกพีช รวมทั้งอื่นๆจากรายละเอียดข้างต้น ไม่ยากเลยที่จะมีความเห็นว่าชนิดของเงินที่หย่อนยานนั้นมีความมากมายเป็นอย่างมาก รวมทั้งรายละเอียดที่แจ้งชัดนั้นเกี่ยวโยงกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ในทุกด้าน หากว่าเงินจิปาถะส่วนมากจะเป็นของฝากของวงศ์สกุลหมิงและก็ชิง แต่ว่าพวกเราไม่สามารถที่จะวินิจฉัยคุณประโยชน์ของตนเองจากระยะทางในยุคนั้นได้อย่างง่ายๆเหมือนกับที่เครื่องเคลือบของเตาเผาอย่างเป็นทางการของวงศ์สกุลหมิงรวมทั้งวงศ์สกุลชิงเป็นที่นิยม มาสคอตเป็นมาสคอต ผู้คนถูกใจมาสคอตอะไรก็แล้วแต่เว้นเสียแต่ความหมายเชิงเครื่องหมายทางจิตใจวิญญาณแล้ว งานหัตถกรรมนั้นประณีตบรรจงไหม รายละเอียดจะเข้มข้นไหม มีการชื่นชอบในศิลป์ อื่นๆอีกมากมาย นับว่าเป็นข้อจำกัดที่สำคัญเป็นอย่างมาก มีลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หลังจากที่ได้ทำการใช้งานมาอย่างเป็นเวลานานกว่า 2 พันปี ผู้คนก็ชอบใจมากเพิ่มขึ้น…

เหรียญโบราณ มังกรฟ้า ในประเทศมีบางเหรียญที่ใช้อย่างไม่เป็นทางการ

แม้กระนั้นก็ไม่อาจจะปฏิบัติภารกิจของสกุลเงินได้ เรียกว่า ” มังกรฟ้า หรือที่เรียกว่า “เงินหวาน” เนื่องจากว่าโดยมากมีแบบและก็แบบสำหรับเพื่อการมอง ก็เลยมักเรียกว่า “การใช้ชำระเงิน” รวมทั้ง “การเล่นเงิน” ลักษณะของเงินที่หย่อนยานคล้อยสะท้อนรายละเอียดของประเพณีท้องถิ่นโบราณ ฉะนั้นนักวิชาการบางบุคคลก็เลยเรียกมันว่า “เงินประเพณีพื้นเมือง” ในวงศ์สกุลก่อนหน้าที่ผ่านมา ทั้งยังข้าราชการและก็ชาวฮั่นต่างก็มีการคัดตัวนักแสดง แม้กระนั้นจำนวนมากเป็นการคัดตัวนักแสดงแบบส่วนตัวโดยชาวฮั่น อุปกรณ์โดยปกติเป็น ทองคำ เงิน ทองแดง แร่ดีบุก และก็งา โดยส่วนมากเป็นทองแดง เงินที่โกรธโดยมากจะใช้สำหรับของขวัญ ความเพลิดเพลิน เครื่องเพชรพลอย กระบวนการทำนาย วิญญาณชั่ว อื่นๆอีกมากมาย มีรูปร่างต่างกันเยอะมาก และก็เป็นดอกไม้ยอดเยี่ยมในบ้านทรัพย์สินสกุลเงินที่รวยแล้วก็มีชีวิตชีวาในจีนโบราณ ความรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับเงินเป็นการแสดงความข้องเกี่ยวระหว่างเงินโบราณกับขนบประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นในประเทศของฉันแบบอย่างข้างต้นโดยมากเกี่ยวโยงกับความเชื่อถือทางศาสนาทางประวัติศาสตร์ ศิลปะท้องถิ่นฮั่น ขนบประเพณีทางด้านสังคม วัฒนธรรมลึกลับ และก็มีการเก็บรวบรวมแล้วก็สรรเสริญอย่างยิ่ง ค่า.

เงินน่าสะอิดสะเอียนส่วนมากเป็นเงินส่วนตัวแล้วก็ได้ผลสำเร็จจากไสยเวท จำนวนมากเป็นเนื่องจากเป็นสกุลเงินที่ไม่เป็นทางการ ในสมัยก่อน นักวิชาการเกี่ยวกับเหรียญไม่ค่อยศึกษาเล่าเรียนแล้วก็มักกล่าวถึงมันในงานประพันธ์แค่นั้นโดยมิได้สนทนาเพิ่มเติมอีก แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วพวกเขารู้สึกไม่ชอบ เงิน. มีแผ่กว้างแล้วก็ยังคงอยู่นาน. ในเวลาเดียวกันเมื่อตรึกตรองจากจำพวกแล้วก็การหลอมของเงินแล้วโดยมากจะมีความงามและก็ประณีตบรรจงและละเอียดลออ ด้วยเหตุนี้ เงินจะต้องนับว่าเป็นเหรียญจำพวกที่สำคัญ ซึ่งจะมีคุณประโยชน์เป็นอย่างมากในการศึกษาค้นคว้าของพวกเราเกี่ยวกับสภาพสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี แล้วก็ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นฮั่นในเวลานั้น ค่าอ้างอิง อันมีคุณค่า

เนื่องมาจากความกระตือรือร้นสำหรับการสะสมเหรียญโบราณทวีความร้ายแรงขึ้น การประลองในด้านการสั่งสมเหรียญก็เลยร้ายแรงขึ้นด้วยเหมือนกัน เพราะว่าการมีอยู่อย่างจำกัดกี่ของเหรียญหายากแล้วก็เหรียญหายาก รวมทั้งการสรุปยรวมทั้งความอิ่มตัวของตลาดเหรียญโบราณ ทำให้บางบุคคลเริ่มขยายขอบเขตของการสั่งสมให้กว้าง เพราะเหตุว่ารูปร่างของเงินก็เลยเป็นที่ชื่นชอบของนักสะสมเช่นเดียวกัน แปลงเป็น นักสะสมพุ่งพล่าน เนื่องจากว่า Tishengqian สื่อความหมายซ่อนเร้นด้านวัฒนธรรมมากไม่น้อยเลยทีเดียว การศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยและก็เก็บรวบรวม Tishengqian ก็เลยเป็นการติดตามแล้วก็ตรวจโลกที่จิตวิญญาณของบรรพบุรุษของพวกเรา เนื่องจากว่าการขาดแคลุกลี้ลุกลนเงินที่จะชนะ ช่องว่างสำหรับเพื่อการมากขึ้นและก็ความกตัญญูกตเวทีก็มีความจำเป็นเป็นอย่างมากเหมือนกัน มีเหตุมีผลสามประการที่ทำให้เงินที่น่าแขยงเปลี่ยนเป็นที่นิยมแล้วก็ตลาดเจริญ:

หนึ่งเป็นหน้าที่ของการดูแลและรักษาค่า ด้วยเหตุว่าเป็นจำพวกเหรียญโบราณ เหรียญก็เลยเป็นเครื่องถ้วยเล็กๆแต่ว่าเหมือนกับทองบรอนซ์ ภาพวาดรวมทั้งการประดิษฐ์ตัวเขียน แล้วก็เซรามิก เหรียญกลุ่มนี้มีคุณค่าด้านวัฒนธรรมของตนและก็เป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถที่จะหมุนวนได้ ยิ่งเวลาสำหรับในการจัดเก็บนานขึ้นและก็แก่ขึ้นเยอะแค่ไหน จังหวะที่กำลังจะได้รับความชื่นชมในอนาคตก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเพียงแค่นั้น

ประการลำดับที่สองเป็นฟังก์ชั่นการสรรเสริญ เหรียญ มังกรฟ้า จำนวนมากมีฝีมือปราณีต อักษรที่งาม และก็ลวดลายมากไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งเป็นที่พึงพอใจของคู่รักเหรียญจำนวนมาก เนื่องด้วยต้นแบบเริ่มแรกที่กล้าแกร่ง คนที่ชอบใจเหรียญในประเทศฮ่องกงแล้วก็ไต้หวัน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ยุโรป และก็ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เลยถูกใจสะสมเงิน…